Borçlar Hukuku
 

Borçlar Hukuku, taraflar arasında sözleşme, haksız fiil veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan borç ilişkilerini düzenlemektedir.

Büromuz, Borçlar Kanunundan doğan davalarda; hile, gabin, muvazaa ve borcun dayanağı sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü konularında uzman ve deneyimli bir ekiple çalışmaktadır.

Borçlar Hukuku genel olarak borç ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır.

Gerçek ve tüzel kişilerin borç ilişkilerini konu alan bu hukuk dalının temelini “Borçlar Kanunu” oluşturur. Borçlar Hukuku sözleşmenin tanımı, oluşumu, geçerlilik şartları, şekilleri, çeşitleri ile hile, gabin, muvazaa ve borca dayanak olan sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü alanlarını içine alır.

Tüm bu alanlarda yaşayacağınız her türlü sorunda müvekkillerimize dava takibi yoluyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.