Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Büromuz, bankacılık ve finans hukuku alanlarında sektörün içinde gelen deneyimli avukatlar ile danışmanlık hizmeti vermektedir. ...
Aile ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

Büromuz, müvekkillerinin boşanma evresindeki çeşitli ihtiyaç ve sorunlarını tespit ederek, mümkün olan en yükse...
Basın ve Medya Hukuku

Basın ve Medya Hukuku

Ülkemizde basın ve medyanın daha adilce gelişimini arzu etmekte ve bu hususta hukuki katkı sağlamaya çalışmaktayız. Basın ve medya hukukun...
Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim alanında faaliyet gösteren şirket ve gruplara, başta aşağıda sıralananlar olmak üzere, bu alanda ihtiyaç duyulan her tür...
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, taraflar arasında sözleşme, haksız fiil veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan borç ilişkilerini düzenlemekt...
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza dava konularında müvekkillerine danışmanlık...
Dava ve Uyuşmazlık Hukuku

Dava ve Uyuşmazlık Hukuku

Müvekkillerimize uyuşmazlıklar oluşmadan önleyici hukuk kapsamında özellikle sözleşmelerde ve hukuki işlemlerde dava yoluna gidilm...
Enerji ve Madencilik Hukuku

Enerji ve Madencilik Hukuku

Enerji ve maden sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerine bu alanlarda gerekli ruhsat ve izinlerin alınması da dahil olmak ü...
Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Hukuk Büromuz, Fikri ve Sınaî Mülkiyet hukuku alanında da hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Büromuzca, yerli ve yaban...
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Büromuzda, Gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali, ipotek işlemleri, ifraz ve tevhid işlemleri, gayrimenkuller üze...
Hasar Değer Kayıbı

Hasar Değer Kayıbı

Araç değer kaybı, kazaya karışan ve bu kaza sebebiyle onarım gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen maddi kayb...
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz tarafından, müvekkillerin resmi kurumlardan ve özel kuruluş ve şahıslardan olan alacaklarının tahsili amacıyla, icra takip işlemleri tüm aşama...
İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından, idari başvuru ve itirazların yapılması, izin ve ruhsatların alınması, kamu ve devlet ihaleleri ile ilgili itiraz ve şik...
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından,yerli ve yabancı müvekkillere, iş sözleşmelerinin hazırlanması, Şirket organizasyonunun oluşturulması, Şirket ...
Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin güvenliği hususunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bu bilinçle, müvekkillerimize ve müvekkil adayl...
Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Hukuk Büromuz nezdinde, müvekkillere, Rekabet Hukuku’na ilişkin görüş ve danışmanlık verilmekte, müvekkiller adına Reka...
Özelleştirme Hukuku

Özelleştirme Hukuku

Hukuk ve Arabuluculuk büromuz, devletin iktisadi aktivitelerini veya işletmeciliğini özel sektöre devretmesi olarak tanımlayabileceğimi...
Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Hukuk Büromuz, Sağlık hukuku alanında özel sağlık kuruluşlarına, sigorta şirketlerine, hekimlere, hastalara danışmanlık hizmeti vermektedir....
Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici hakları hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız tüketicilere ise muhatap işle...
Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Oğuzhan & Yahşi Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, yabancıların Türkiye’de yaşadığı hukuki problemlerin çözüm&u...
Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilere uluslararası düzeyde danışmanlık yapmakta, yerli ve yabancı müvekkillerimizi temsil etmekte ve onlara u...
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Hukuk Büromuz tüm ticari işletmelere Şirketler ve Ticaret Hukuku konusunda hizmet vermektedir. Yabancı yatırımcıların Türkiye’dek...